GEREKLİ BELGELER

1-) Nüfus Cüzdanının Aslı (Kurstan fotokopisi çekilip size iade edilecek

2-) Öğrenim Belgesinin Fotokopisi (Öğrenim durumuzu gösterir  bir belge, geçici mezuniyet, diploma, tasdikname vs, e-devlet şifrenizle internetten alabilirsiniz) 

3-) 1 Adet vesikalık fotoğraf (biyometrik olması gerekmekte olup, ehliyetinize de bu fotoğraf basılacak) 

4-) Sağlık raporu (herhangi bir sağlık kuruluşundan, bağlı bulunduğunuz aile hekimi veya bizim yönlendireceğimiz bir poliklinikten alabilirsiniz.)

5-) Kan Grubunuzu gösterir belge (Kan grubunuzu gösterir kart veya biliyorsanız beyan kabul edilmektedir) 

6-) Adli Sicil Kaydı (e-devlet sayfasından internetten alabilirsiniz.


Not: Oya Sürücü kursuna ilk Müracaatınızda Nüfus Cüzdanınızın aslı ile kayıt yaptırabilirsiniz.   Yukarıda sıralanan belgeleri, dönem için son müracaat tarihine kadar tamamlayabilirsiniz.

 

 

Adres: G.M.K. Bul. 23/5-6 Demirtepe Kızılay / ANKARA

Tel : 0312 425 02 02 / 425 67 67

Fax : 0 312 229 97 92

wwww.oyasurucukursu.com.tr