Galeri
Ehliyet Nasıl Alınır
E-Sınav Hakkında
Ulaşım
Gerekli Belgeler
Dönem Açılış Tarihleri
Kurs Fiyatları
Ulaşım
Trafik İşlemleri

Trafik İşlemleriTRAFİK İŞLEMLERİ

·         Nakil olan araçlarda istenen belgeler

·         Yeni kayıt (Gümrük Trafik Şahadetnameli) araçlardan istenilen belgeler

·         Yeni kayıt (Faturalı) araçlardan istenilen belgeler

·         Devir işlemlerinde istenilen belgeler

·         Veraset intikali yoluyla yapılacak işlemlerde itenilen belgeler

·         Tescil Belgesi ve Trafik Belgesi zayii

·         Belge yeileme (Yıpranma)

·         Trafikten çekme (yalnız tescil belgesi alınacak)

·         Aracın hurdaya ayrılması

·         Araçlarda renk değişikliği

·         Ticariden Gayri Ticariye ve Gayri Ticariden Ticariye çevirme

·         Ünvan depişikliği - isin ve soyad değişikliği

·         Yabancı uyruklu kişiler adına tescilli araçların yurdumuzu terk işlemi

·         (A) Geçici Trafik Belge ve Plakaları

·         (B) Geçici Trafik Belgesi

·         (C) Geçici Trafik Belgesi

·         Yabancı uyruklu kişiler adına araç tescilli 

·         AD VE/VEYA SOYAD VEYA TİCARİ UNVANLI PLAKA TESCİL İŞLEMLERİ

·         ARAÇLARDA LPG DÖNÜŞÜMÜ

·         İCRA KANALI İLE SATILAN ARAÇLAR

·         MOTOR VEYA ŞASE DEĞİŞİMİ

·         YABANCI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN ÜLKEMİZDEN İKİNCİ EL ARAÇ ALIMI

·         ÇALINAN ARAÇLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLER

·         ÇALINTI ARAÇ BULUNDUĞU ZAMAN

·         LOGO

·         SÜRÜCÜ BELGESİ ALMAK İÇİN MÜRACAAT

·         YABANCI SÜRÜCÜ BELGELERİNİN ÜLKEMİZ SÜRÜCÜ BELGESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

·         KAYIP SÜRÜCÜ BELGESİNİN YENİDEN ÇIKARTILMASI

·         YIPRANMA VEYA KİMLİK DEĞİŞİKLİĞİNDEN DOLAYI SÜRÜCÜ BELGESİ DEĞİŞİMİ

 

NAKİL OLAN ARAÇLARDA İSTENEN BELGELER

1.    Noter satış senedi

2.   Vergi ilişik kesme belgesi

3.   Tescilli olduğu il veya ilçeden sakınca yoktur yazısı (_e-posta ile yazışma yapılmaktadır.)

4.   Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına)

5.   Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri ile plakalar

6.   Vatandaşlık numarası

7.   Yeni Tescil ve Trafik Belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)

NOT: Araç sahibi değişmeden aynı kişi adına bir başka tescil kuruluşunda tescil edilecek araçlardan noter satış senedi aranmamakta olup, önceki kayıtlı olduğu yerin vergi dairesinden alınacak borcu yoktur yazısı getirilecektir.

Noter satış senedi tarihiden itibaren 1 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.


YENİ KAYIT (GÜMRÜK TRAFİK ŞAHADETNAMELİ) ARAÇLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1.    Gümrük Trafik Şahadetnamesi

2.   Uygunluk belgesi

3.   Zorunlu mali mesuliyet sigortası

4.   ÖTV Ödeme Belgesi aslı

5.   Vatandaşlık numarası

6.   Tescil ve Trafik Belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)

7.   Şoförler Odasından yeni kayıt dosyası

NOT: Şahadetname tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil ettirme zorunluluğu bulunmaktadır.

Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;

a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,

b) İmza sirküleri ibraz edilecektir