sürücü kursu A2 motor ehliyeti B sınıfı ehliyet kursu
 

surucu kursu fiyatlarisürücü kursu ehliyet fiyatları

A2 ehliyet fiyatlarıb ehliyeti fiyatları

ehliyet kursu fiyatları

Kredi Kartı ile

ödeme kolaylığı

surucu kursu trafik ilkyardim motor sorulari

özel direksiyon dersi

 

Motorlu Taşıt Sürücü Adayı Sınavı

Sınav Soruları ve cevapları:

Sürücü Kursu sınav soruları ve cevaplarını bilsisayarınızda açabilmeniz için acrobat reader programının bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.

Eğer bilgisayarınızda bu bu program yüklü degilse buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

 Sürücü Kursu Son Sınav Soruları :

 
 


T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ölçme Değerlendirme ve
Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı
Arka sayfadaki açıklamalara geçiniz.
SERTİFİKA TÜRÜ
B
170420101100
5. GRUP
KİTAPÇIK TÜRÜ
Z
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI


Adayın Adı ve Soyadı :
Aday Numarası (TC Kimlik No) :
DİKKAT: 1. Size verilen soru kitapçığının sertifika türü, almak istediğiniz sertifika türüyle aynı değilse salon görevlilerini uyararak soru kitapçığınızın doğru kitapçıkla değiştirilmesini sağlayınız.
2. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon görev­lilerine başvurunuz.
3. Soru kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz.
4. Sınavda yanlarında cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçları bulunduran adayların sınavları iptal edilecektir.
5. Sınav giriş belgesini sınav bitiminde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı ile birlikte salon görevlilerine teslim ediniz.
6. Sınav saat 11.00’de başlayıp 13.30’da biter. Sınav başladıktan sonra ilk 45 dakika içinde hiçbir aday salondan çıkamaz.
CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdına kodlanmış olarak verilen kitapçık türü ile size verilen kitapçık türünün aynı olmasına dikkat ediniz. Aynı değilse salon görevlilerini uyarınız.
2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz.
3. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız.
4. Cevap kâğıdında İLK YARDIM BİLGİSİ, TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ, MOTOR ve ARAÇ TEKNİĞİ BİLGİSİ testleri için üç ayrı bölüm bulunmaktadır. Cevaplarınızı cevap kâğıdındaki ilgili bölümlere aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmaz.
Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.
ÖRNEK KODLAMA:
SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
1. Bu soru kitapçığında; İLK YARDIM BİLGİSİ dersinden 30, TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ dersinden 50, MOTOR ve ARAÇ TEKNİĞİ BİLGİSİ dersinden 40 olmak üzere toplam 120 soru bulunmaktadır. Bu sertifika türü için verilen cevaplama süresi 150 dakikadır.
2. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. Doğru bulduğunuz seçeneği cevap kâğıdında o soru için ayrılan yerde bularak işaretleyiniz. Birden fazla işaretlemelerde o soru yanlış cevaplandırılmış sayılır.
3. Her ders kendi içerisinde 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Başarılı sayılabilmeniz için her dersten -ayrı ayrı- 70 puan almanız gerekir.
4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yap­mak için kullanabilirsiniz.
5. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.
6. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır.
7. Sınavın bitiminde cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon sorumlularına teslim etmeyi unutmayınız.
5. GRUP İLK YARDIM BİLGİSİ Z
2


1. Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
A) Sindirime yardımcı olmak
B) Vücut sıcaklığını düşürmek
C) Solunumun düzenli olmasını sağlamak
D) Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
2. Aşağıdakilerden hangisi 3. derece yanıkla­rın bir göstergesidir?
A) Derinin kuru ve ağrılı olması
B) Kılcal damar uçları ve sinir uçlarının açık olması
C) Yanık bölgesinde sinir harabiyetinin olması
D) Deri bütünlüğünün bozulmaması ve derinin gergin olması
3 .
• Göz bebeklerinde büyüklük farkı
• Geçici hafıza kaybı
• Burundan kan gelmesi
Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralan­malarında daha çok görülür?
A) Göğüs B) Baş
C) Karın D) Omurga
4. Tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden han­gisinin bildirilmesi gereksizdir?
A) Yaralı sayısının
B) Olay yerinin tam adresinin
C) Araçların hasar durumunun
D) Yaralıların eğitim durumunun
5. Karın yaralanması olan yaralıya aşağıdaki­lerden hangisi uygulanmaz?
A) Meyve suyu içirme
B) Şoka karşı önlem alma
C) Yara yerini soğuk tutma
D) Yara yerine göre uygun pozisyon verme
6. Yeniden canlandırma basamaklarının sıralaması hangi seçenekte doğru şekilde verilmiştir?
1- Suni solunum uygulanması
2- Dolaşımın değerlendirilmesi
3- Kalp masajı uygulanması
4- Hava yolu açıklığının sağlanması
A) 1 - 2 - 3 - 4 B) 4 - 2 - 1 - 3
C) 4 - 1 - 2 - 3 D) 2 - 3 - 1 - 4
7. Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozis­yonuna alınarak taşınabilir?
A) Omurga kırığı olan
B) Bilinci yerinde olmayan
C) Kalça kemiği kırık olan
D) Kaburga kemiği kırık olan
8. Güneş çarpması sonucu görülen ateş yükselmesinden ilk önce hangi organımız etkilenir?
A) Akciğer B) Beyin
C) Böbrek D) Kalp
9. Kişinin elektrik akımından kurtarılması es­nasında aşağıdakilerden hangisinin yapıl­ması doğrudur?
A) Yaralının metal bir yüzeyle temasını sağla­mak
B) Metal malzeme kullanarak yaralıyı elektrik akımından uzaklaştırmak
C) Akımı kesmekle vakit kaybetmeden kişiyi elimizle çekerek kurtarmak
D) Tahta veya plastik malzeme kullanarak ya­ralıyı elektrik akımından uzaklaştırmak
10. Burkulmalarda uygulanacak ilk yardımla ilgi­li olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanmalıdır.
B) Şişlik ve ağrıyı azaltmak için soğuk uygula­ma ya da buz tatbiki yapılmalıdır.
C) Burkulma bacakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulmalıdır.
D) Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmelidir. 5. GRUP İLK YARDIM BİLGİSİ Z 3


11. Omurga kırığı olan yaralılara aşağıdaki uy­gulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?
A) Yaralıya dik oturur pozisyon verilir.
B) Uzun tahta atellerle vücut tespit edilir.
C) Yaralı sert bir zemine sırt üstü yatırılır.
D) Taşıma esnasında baş ve ayakların gergin olması sağlanır.
12. Aşağıdakilerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?
A) Ölmüş olan
B) Ağır kanamalı olan
C) Ayağında kırık olan
D) Dirseğinde çıkık olan
13. Sindirim yolu zehirlenmesi ile ilgili olarak yapılan uygulamalardan hangisi yanlıştır?
A) Bilinci yerinde olmayan hastanın kusturul­maması
B) Zehirlenmenin neden kaynaklandığının belirlenmesi
C) Zehirlenme 2 saati geçmiş ise hastanın hemen kusturulması
D) Çamaşır suyu ile zehirlenmelerde hastanın kesinlikle kusturulmaması ve bol su içiril­mesi
14. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından değildir?
A) Kurtarıcı önce kendini emniyete almalıdır.
B) Hızlı, sakin ve telaşa kapılmadan yapılma­lıdır.
C) Kurtarıcı emin olmadığı uygulamalardan kaçınmalıdır.
D) Tıbbi yardım gelene kadar hiçbir uygulama yapılmamalıdır.
15. İşitme cihazı kullanması zorunlu sürücü adayları, hangi sınıf sürücü belgesi ile araç kullanabilir?
A) C, D, E, G
B) A1, A2, H
C) B sınıfı bütün araçlar
D) B sınıfı hususi araç, F sınıfı
16. Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır?
A) Eklem bağlarının kopması
B) Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılması
C) Eklem çevresindeki derinin zedelenmesi
D) Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesi
17. Araç ilk yardım çantasında bulunması gere­ken malzemenin miktarını etkileyen, aşağı­dakilerden hangisidir?
A) Sürücünün isteği
B) Aracın büyüklüğü
C) Taşınan yolcu sayısı
D) Aracın yeniliği
18. Hangi kanamalarda kasık kıvrımının iç kıs­mına basınç uygulanır?
A) Bacaktaki B) Göğüsteki
C) Karındaki D) Boyundaki
19. Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insan, ortalama olarak dakikada kaç defa nefes alıp verir?
A) 5 - 10 B) 12 - 20
C) 25 - 30 D) 35 - 40
20. İlk yardım çantasında aşağıdakilerden han­gisinin bulundurulması zorunlu değildir?
A) Kâğıt mendilin
B) Çengelli iğnenin
C) Steril gazlı bezin
D) Makasın
21. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedef­lerinden değildir?
A) Kanamanın durdurulması
B) Acil yardım istenmesi
C) Kazaların önlenmesi
D) Şokun önlenmesi5. GRUP İLK YARDIM BİLGİSİ Z 4


22. Karın bölgesinde iç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A) Şok pozisyonu verilmesi
B) Ağzından bol sıvı verilmesi
C) Üzerinin örtülerek sıcak tutulması
D) Yaşamsal bulgularının incelenmesi
23. Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?
A) Yüzün soğuk su ile yıkanması
B) Burun üzerine ve enseye buz konulması
C) Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geri­ye çekilmesi
D) Sargı bezi ile yapılan tamponun burna yerleştirilmesi
24. Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?
A) Hareket ve iskelet sisteminin
B) Endokrin sisteminin
C) Sindirim sisteminin
D) Sinir sisteminin
25. Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azalt­mak için uygulanan yöntemdir?
A) Kanayan yeri oksijenli su ile yıkamak
B) Kanayan yere sıcak uygulama yapmak
C) Kanayan yeri kalp seviyesinden yukarıda tutmak
D) Kanayan bölgeyi yıkayarak pıhtıları temiz­lemek
26. Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?
A) 10 dakika
B) 15 dakika
C) Kalbi daha hızlı çalışana kadar
D) Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar
27. Bacaktaki kanamalarda turnike uygulama bölgesi neresidir?
A) Diz ile kalça arası
B) Diz ile ayak arası
C) Ayak bileğinin alt kısmı
D) Diz kapağının olduğu bölge
28. “ Kazazedenin ağız bölgesine bir cam par­çası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması” Bak-Dinle- Hisset yönteminde hangisinin bir gösterge­sidir?
A) Bak B) Dinle
C) Hisset D) Dinle - Hisset
29. “ Ağızdan ağıza” suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, başına verilecek en doğru pozisyon nasıl olmalıdır?
A) Yastıksız olarak sırt üstü yatırılmalı
B) Başının altına yastık konularak sırt üstü yatırılmalı
C) Sırt üstü yatar pozisyonda iken başın geriye doğru olması sağlanmalı
D) Sırt üstü yatar pozisyonda iken çenenin göğsüne değecek şekilde olması sağlan­malı
30. Aşağıdakilerden hangisi bayılma belirtile­rinden değildir?
A) Kasların gevşemesi
B) Yüzün kızarması
C) Soğuk terleme
D) Ani bilinç kaybı
İLK YARDIM BİLGİSİ TESTİ BİTTİ.
TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ.
5. GRUP TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ Z


5
1. Devamlı yol çizgisi neyi bildirir?
A) Öndeki araçların geçilemeyeceğini
B) Hiçbir sebeple durulamayacağını
C) Sağ bankette durulamayacağını
D) Sağ şeritten gidilemeyeceğini
2. Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?
A) Şerit değiştirmelerde
B) Park yerlerine giriş ve çıkışlarda
C) Kavşaklarda sağa ve sola dönüşlerde
D) Sürücülere geç mesajının verilmesinde
3. Geçmeye başlamadan önce, öndeki araca en çok ne kadar yaklaşılır?
A) İki araç boyu kadar
B) Takip mesafesi kadar
C) Üç araç boyu kadar
D) Bir araç boyu kadar
4. Geceleyin öndeki aracı yakından takip eder­ken hangi ışıkları yakmak zorunludur?
A) Sis ışıklarını
B) Park ışıklarını
C) Yakını gösteren ışıkları
D) Uzağı gösteren ışıkları
5. Öğrenci servislerinde diğer taşıtlardan fark­lı olarak aşağıdakilerden hangisi bulunur?
A) “DUR” lambası ve sis ışıkları
B) Park lambası ve yangın söndürücü
C) Okul taşıtı yazısı ve “DUR” lambası
D) Okul taşıtı yazısı ve ilk yardım çantası
6. Şekle göre, geçme işlemi yapan araç sürücü­sü için aşağıdakilerden hangileri söylenir?
I- Karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almadığı
II- Geçilen araçtan yeterince uzaklaşmadan sağ şeride geçtiği
III- Geçiş kurallarına uyduğu
A) Yalnız I B) I - II
C) II - III D) I - II - III
7. Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafe­den izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
A) Çok dikkatli olduğu
B) Çok tecrübeli olduğu
C) Trafik kuralına uymadığı
D) Yolun yapısına bağlı olarak hareket ettiği
8. Taşıt yolundaki işaretlerden hangisi, şeridin sadece sağa dönüş için olduğunu bildirir?
A) B)
C) D)
9. Yapısı itibariyle sürücüsünden başka 8 ila 14 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş olan motorlu taşıta ne denir?
A) Otobüs
B) Minibüs
C) Kamp taşıtı
D) Özel amaçlı taşıt5. GRUP TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ Z 6


10. Yayaların, hayvanların ve araçların kara yolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne denir?
A) Trafik B) Ulaşım
C) Taşıma D) Erişme
11. Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında sarı ve kırmızı ışığın birlikte yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
KIRMIZI SARI
A) Harekete hazırlanmalıdır.
B) Yolun en sağına yaklaşmalıdır.
C) Dönüş yapacağı yola girmelidir.
D) Yaya geçidini kapatmadan durmalıdır.
12. Aşağıda ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir.
I II III
Bu araçlardan hangilerini, bir sürücünün 24 saat süre içerisinde; devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?
A) Yalnız I B) I - II
C) II - III D) I - II - III
13. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?
A) Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek
B) Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek
C) Gidişe ayrılan yolda sürekli en soldaki şeridi işgal etmek
D) Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek
14. 1 m
Freni bozuk aracın şekildeki gibi çekilme­si sırasında, çeken aracın saatteki hızı en fazla kaç kilometre olmalıdır?
A) 15 B) 20 C) 25 D) 30
15. Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasına konulacak yansıtıcı, diğer sürücüler tarafından en az kaç metre mesafeden görülebilmelidir?
A) 50 B) 100 C) 125 D) 150
16. Aşağıdakilerden hangisi çevreye önem ve­ren sürücünün davranışlarından değildir?
A) Ani kalkış ve duruştan kaçınmak
B) Aracının bakımını düzenli olarak yaptırmak
C) Zorunlu olmadıkça özel aracını kullanmamak
D) Kurşun veya kükürt oranı yüksek yakıt kullanmak
17. Aşağıdakilerden hangisinin taşıtta bulun­ması yakıt ve zaman tasarrufunda fayda sağlar?
A) Yolcu ve yük B) Harita ve kroki
C) Reflektör D) Yangın tüpü
18. Otoyoldan çıkarken hangi şeridin kullanıl­ması zorunludur?
A) Orta şeridin
B) Hızlanma şeridinin
C) Tırmanma şeridinin
D) Yavaşlama (ayrılma) şeridinin5. GRUP TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ Z 7


19. Aşağıdakilerin hangisinde “takograf cihazı” bulundurulması ve kullanılması zorunludur?
A) Taksi B) Minibüs
C) Otobüs D) Dolmuş taksi
20. Ülkemizde trafik kazalarındaki kusur ora­nının (%) yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir.

Yıllar
Sürücü
(%)
Yaya
(%)
Araç
(%)
Yol
(%)
2004
97,46
2,08
0,21
0,15
2005
97,68
1,98
0,15
0,14
2006
98,10
1,28
0,32
0,17
2007
98,19
1,51
0,13
0,09

 

Etiketler:

sınav soruları, sınav sonucu, sınavı soruları
 
Nisan ayı sürücü sınav soruları
17 Nisan sürücü sınav soruları
17 Nisan sınav soruları
17 Nisan mtsk sınav soruları
17 Nisan mtsk sınavı soruları
17 Nisan sürücü soruları
17 Nisan sınavı soruları
17 Nisan yazılı sınav soruları
17 Nisan yazılı sürücü sınav soruları
17.04.2010 sürücü sınav soruları
17.04.2010 sınav soruları
17.04.2010 mtsk sınav soruları
17.04.2010 mtsk sınavı soruları
17.04.2010 sürücü soruları
17.04.2010 sınavı soruları
17.04.2010 yazılı sınav soruları
17.04.2010 yazılı sürücü sınav soruları
17 Nisan ehliyet sınav soruları
17 Nisan sınav soruları
17 Nisan mtsk sınav soruları
17 Nisan mtsk sınavı soruları
17 ehliyet soruları
17 Nisan sınavı soruları
17 Nisan yazılı sınav soruları
17 Nisan yazılı ehliyet sınav soruları
Nisan ayı ehliyet sınav soruları
17.04.2010 ehliyet sınav soruları
17.04.2010 sınav soruları
17.04.2010 mtsk sınav soruları
17.04.2010 mtsk sınavı soruları
17.04.2010 ehliyet soruları
17.04.2010 sınavı soruları
17.04.2010 yazılı sınav soruları
17.04.2010 yazılı ehliyet sınav soruları
 
Temmuz ayı sürücü sınav soruları
3 Temmuz sürücü sınav soruları
3 Temmuz sınav soruları
3 Temmuz mtsk sınav soruları
3 Temmuz mtsk sınavı soruları
3 Temmuz sürücü soruları
3 Temmuz sınavı soruları
3 Temmuz yazılı sınav soruları
3 Temmuz yazılı sürücü sınav soruları
03.07.2010 sürücü sınav soruları
03.07.2010 sınav soruları
03.07.2010 mtsk sınav soruları
03.07.2010 mtsk sınavı soruları
03.07.2010 sürücü soruları
03.07.2010 sınavı soruları
03.07.2010 yazılı sınav soruları
03.07.2010 yazılı sürücü sınav soruları
Temmuz ayı ehliyet sınav soruları
3 Temmuz ehliyet sınav soruları
3 Temmuz sınav soruları
3 Temmuz mtsk sınav soruları
3 Temmuz mtsk sınavı soruları
3 Temmuz ehliyet soruları
3 Temmuz sınavı soruları
3 Temmuz yazılı sınav soruları
3 Temmuz yazılı ehliyet sınav soruları
03.07.2010 ehliyet sınav soruları
03.07.2010 sınav soruları
03.07.2010 mtsk sınav soruları
03.07.2010 mtsk sınavı soruları
03.07.2010 ehliyet soruları
03.07.2010 sınavı soruları
03.07.2010 yazılı sınav soruları
03.07.2010 yazılı ehliyet sınav soruları
 
Agustos ayı sürücü sınav soruları
21 Agustos sürücü sınav soruları
21 Agustos sınav soruları
21 Agustos mtsk sınav soruları
21 Agustos mtsk sınavı soruları
21 Agustos sürücü soruları
21 Agustos sınavı soruları
21 Agustos yazılı sınav soruları
21 Agustos yazılı sürücü sınav soruları
21.08.2010 sürücü sınav soruları
21.08.2010 sınav soruları
21.08.2010 mtsk sınav soruları
21.08.2010 mtsk sınavı soruları
21.08.2010 sürücü soruları
21.08.2010 sınavı soruları
21.08.2010 yazılı sınav soruları
21.08.2010 yazılı sürücü sınav soruları
Agustos ayı ehliyet sınav soruları
21 Agustos ehliyet sınav soruları
21 Agustos sınav soruları
21 Agustos mtsk sınav soruları
21 Agustos mtsk sınavı soruları
21 Agustos ehliyet soruları
21 Agustos sınavı soruları
21 Agustos yazılı sınav soruları
21 Agustos yazılı ehliyet sınav soruları
21.08.2010 ehliyet sınav soruları
21.08.2010 sınav soruları
21.08.2010 mtsk sınav soruları
21.08.2010 mtsk sınavı soruları
21.08.2010 ehliyet soruları
21.08.2010 sınavı soruları
21.08.2010 yazılı sınav soruları
21.08.2010 yazılı ehliyet sınav soruları
 
Ekim ayı sürücü sınav soruları
23 Ekim sürücü sınav soruları
23 Ekim sınav soruları
23 Ekim mtsk sınav soruları
23 Ekim mtsk sınavı soruları
23 Ekim sürücü soruları
23 Ekim sınavı soruları
23 Ekim yazılı sınav soruları
23 Ekim yazılı sürücü sınav soruları
23.10.2010 sürücü sınav soruları
23.10.2010 sınav soruları
23.10.2010 mtsk sınav soruları
23.10.2010 mtsk sınavı soruları
23.10.2010 sürücü soruları
23.10.2010 sınavı soruları
23.10.2010 yazılı sınav soruları
23.10.2010 yazılı sürücü sınav soruları
Ekim ayı ehliyet sınav soruları
23 Ekim ehliyet sınav soruları
23 Ekim sınav soruları
23 Ekim mtsk sınav soruları
23 Ekim mtsk sınavı soruları
23 Ekim ehliyet soruları
23 Ekim sınavı soruları
23 Ekim yazılı sınav soruları
23 Ekim yazılı ehliyet sınav soruları
23.10.2010 ehliyet sınav soruları
23.10.2010 sınav soruları
23.10.2010 mtsk sınav soruları
23.10.2010 mtsk sınavı soruları
23.10.2010 ehliyet soruları
23.10.2010 sınavı soruları
23.10.2010 yazılı sınav soruları
23.10.2010 yazılı ehliyet sınav soruları
 
Aralık ayı sürücü sınav soruları
18 Aralık sürücü sınav soruları
18 Aralık sınav soruları
18 Aralık mtsk sınav soruları
18 Aralık mtsk sınavı soruları
18 Aralık sürücü soruları
18 Aralık sınavı soruları
18 Aralık yazılı sınav soruları
18 Aralık yazılı sürücü sınav soruları
18.12.2010 sürücü sınav soruları
18.12.2010 sınav soruları
18.12.2010 mtsk sınav soruları
18.12.2010 mtsk sınavı soruları
18.12.2010 sürücü soruları
18.12.2010 sınavı soruları
18.12.2010 yazılı sınav soruları
18.12.2010 yazılı sürücü sınav soruları
Aralık ayı ehliyet sınav soruları
18 Aralık ehliyet sınav soruları
18 Aralık sınav soruları
18 Aralık mtsk sınav soruları
18 Aralık mtsk sınavı soruları
18 Aralık ehliyet soruları
18 Aralık sınavı soruları
18 Aralık yazılı sınav soruları
18 Aralık yazılı ehliyet sınav soruları
18.12.2010 ehliyet sınav soruları
18.12.2010 sınav soruları
18.12.2010 mtsk sınav soruları
18.12.2010 mtsk sınavı soruları
18.12.2010 ehliyet soruları
18.12.2010 sınavı soruları
18.12.2010 yazılı sınav soruları
18.12.2010 yazılı ehliyet sınav soruları

Sürücü kursu sınav soruları, sürücü kursu sınav soru ve cevapları, ilkyardım soruları, motor sorları, trafik ve çevre bilgisi soruları, ehliyet soruları, A2 motor soruları, motor ehliyeti, B sınıfı ehliyet soruları ve cevapları, ehliyet soruları


 sürücü kursu A2 ehliyet

 


Site Tasarım: ostracod

Adres: G.M.K. Bul. 23/5 Demirtepe Kızılay / ANKARA 
Tel : 0312 231 4 111 / 231 08 70
425 02 02 / 425 67 67

Fax : 0 312 229 97 92       
bilgisürücü kursu B ehliyetioyasurucukursu.com.tr
wwww.oyasurucukursu.com.tr